Zemní práce

V oblasti zemních prací se zabýváme zejména terénními úpravami malého i velkého rozsahu. V případě zájmu zajistíme zpracování projektové dokumentace akreditovanou projektovou kanceláří včetně zpracování posudku vlivu na životní prostředí.

Uvědomujeme si, že při provádění zemních prací většího rozsahu je stavbou narušováno její okolí. Snažíme se proto vyhovět požadavkům všech dotčených stran. Věříme, že komunikací a nalezením funkčního řešení lze dosáhnout bezproblémové realizace projektu ke spokojenosti všech. Nedílnou součástí každé stavby je také komunikace s dotčenými orgány státní správy. Při realizaci projektů dbáme, aby prováděné práce byly v souladu s projektovou dokumentací a samotná realizace probíhala v rámci platných právních norem.

Pro realizace disponujeme stroji:

 • Rypadlo-nakladač
  • Volvo BL71
  • CAT 428C
  • CAT 428E
 • Dozer - CAT D6N XL

Pro naše projekty zajistíme další stroje dle potřeby:

 • dozery CAT D5 LGP – VPAT - se stavitelnou radlicí pro finální úpravy terénu
 • CAT D8R XL – těžba
 • Rypadla pásová, kolová
 • Čelní nakladač – pásový, kolový
 • Individuálně další stroje.

Cenu zakázky kalkulujeme vždy individuálně.

Hrubé terénní úpravy

 • Těžba zářezů
 • Základní výkopy
 • Vyrovnávky terénu – včetně zajištění materiálů.
 • Skrývky ornice – vlastní skrývka, deponování
 • Modelace terénu
 • Odbahňování rybníků

Realizované zakázky

Terénní úpravy Zaječice

 • k.ú. Zaječice u Pyšel
 • realizace: 2007 – 2008
 • Účelem bylo vyrovnání pozemků určených pro výstavbu RD.

V rámci projektu byla provedena skrývka ornice a její deponování v místě. Následovalo navýšení nivelety dle projektové dokumentace – po vrstvách 0,5m s hutněním vibračním válcem. Finální úprava – rozprostření deponované ornice. V rámci projektu byla provedena příprava pro budoucí komunikaci. Po dokončení všech prací jsme po dohodě s obecním úřadem opravili část vozovky, kterou poškodily nákladní automobily dopravou materiálů. Během stavby se vyskytlo několik námitek ze strany obecního úřadu, které byly vyřešeny úpravou režimu navážení a opravou vozovky. Kvalita použitých materiálů doložena fyz.-chem rozbory původců i vlastním vzorkováním v průběhu prací. Po provedení HTÚ a TÚ byly provedeny hutní zkoušky.

Optimalizace trati Benešov – Votice – IV železniční koridor

 • Realizace: 2009, 2010
 • Těžba zářezu – 2000m3 dozerem CAT D6N XL
 • Přístupové komunikace – dozer, rypadlo-nakladač
 • Náspy
 • Uprava deponie
 • Skrývka ornice a podorničí
 • Realizace: 2010
 • Skrývka ornice a podorničí
 • Těžba zářezu – 3000m3 dozerem CAT D8R XL

Terénní úpravy

 • Přípravné stavební práce – výkopy, skrývky
 • Úprava koryt vodotečí
 • Přípravné práce pro stavbu komunikací
 • Návrhy a realizace zahrad
©2011 penkava.eu | Tvorba webových stránek eLoading