O firmě

V oblasti autodopravy, zemních prací a rekultivací působí naše firma od počátku devadesátých let. Při přípravě a realizaci projektů vycházíme z dlouholetých zkušeností s danou problematikou. Naším hlavním cílem je bezproblémová realizace a spokojenost zákazníka.

K provádění činností souvisejících s realizací zakázky má firma následující oprávnění:

  • Živnostenský list
    • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
    • Zemní práce pomocí mechanizmů
    • Rekultivace
    • Obchodní a poradenská činnost
  • Koncesní listina k provozování vnitrostátní nákladní dopravy nad 3,5t. Oprávnění k nakládání s odpady (osoba oprávněná k převzetí odpadu) - dle §12 odst. (3) zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech, v pl. znění
©2011 penkava.eu | Tvorba webových stránek eLoading